Circusnext

Circusnext (voorheen Jeunes Talents de Cirque Europe) is sinds 2001 hét Europees circuslabel: de artiesten, de hedendaagse circusmakers – geselecteerd door een Europese jury uit gemiddeld 150 dossiers per editie – vallen op door hun creatieve originaliteit en vernieuwing. Hun voorstellingen stellen ons vragen, betoveren en ontroeren ons.

Circusnext is ook het Europa van het circus: een platform van een dertigtal partners uit 17 landen die samenkomen rond fundamentele waarden, de identificatie van unieke talenten, steun voor creatie en Europese samenwerking. Vandaar wordt circusnext binnen Creative Europe (het cultuurprogramma van de EU) erkend als enige platform hedendaags circus.

In Vlaanderen kunnen tot op heden maximaal 2 organisaties ‘platform member’ zijn, PERPLX is er één van en daar zijn we fier op.

www.circusnext.eu 

Since 2001 Circusnext (before Jeunes Talents de Cirque Europe) is thé European circus label: the artists, the present-day circus-makers – selected by an European Jury from an average of 150 files per editions – stand out because of their creative originality and innovation. Their performances ask us questions, enchant and thrill us.

Circusnext is also the Europe of circus : a platform of about thirty partners from 17 countries sharing fundamental values, the identification of unique talents, support for creativity and European collaboration.  Hence, circusnext is acknowledged within Creative Europe (the culture program of the EU) as the only platform of contemporary circus.

To date, a maximum of 2 organizations in Flanders can be a ‘platform member’, PERPLX can boast to be one of them.

www.circusnext.eu 

Circostrada

PERPLX is sinds 2005 lid van het Europees netwerk Circostrada, erkend binnen Creative Europe.  Als netwerk voor circus- en straatkunsten wil de organisatie de ontwikkeling en erkenning van deze beide kunstvormen hoog op de internationale agenda zetten.

Enkel professionele organisatoren kunnen lid zijn en het uitwisselen van goede praktijken is er een vaste waarde geworden.
Momenteel zijn er een 100tal leden uit heel Europa.

www.circostrada.org

 

Since 2005, PERPLX is a member of the European network Circostrada, acknowledged within Creative Europe.  As a network for circus- and street-art the  aim of the organization is to put the development and recognition of these two artforms high on the international agenda.  

Only professional organizations are allowed membership, and the exchange of good practices has become a steady value. Presently there are about 100 members from all over Europe.

www.circostrada.org